fasele
اگر عاشق شدن یک گناه است دل عاشق شکستن صد گناه است
نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 30 مرداد 1393برچسب:, توسط zohreh |

خدایا خستم  از همه چیز و همه کس دلم میخاد جایی برم که از آدمیزاد خبری نباشه فقط و فقط خودم باشما تو سرما بزارم رو شونه هاتا حسابی گریه کنم .....برای دلتنگیام، برای حسرتام، برای آروزهایی که نابود شد برای کسایی که باید باشند اما نیستن رفتن تا تنهایی یکی دیگه رو پر کنند..

ای کاش بودی و میدیدی بعدتو ، تلخی طعم سیگارم را به شیرینی طعم آغوش دیگری ترجیح دادم . .
نوشته شده در تاريخ دو شنبه 27 مرداد 1393برچسب:, توسط zohreh |

اگر  می دانستی که چقدر دوستت دارم

سکوت را فراموش می کردی

تمامی ذرات وجودت ، عشق را فریاد می کرد.

 

اگر می دانستی که چقدر دوستت دارم

چشمهایم را می شستی

و اشکهایم را با دستان عاشقت به باد می دادی

 

اگر می دانستی که چقدر دوستت دارم

نگاهت را تا ابد بر من می دوختی

تا من بر سکوت نگاه تو

رازهای یک عشق زمینی را با خود به عرش خداوند ببرم 

ای کاش می دانستی...

 

اگر می دانستی که چقدر دوستت دارم

هرگز قلبم را نمی شکستی

گر چه خانه ی شیطان شایسته ی ویرانی است

 

اگر می دانستی که چقدر دوستت دارم

لحظه ای مرا نمی آزردی

که این غریبه ی تنها ، جز نگاه معصومت ، پنجره ای

و جز عشقت ، بهانه ای برای زیستن ندارد

 ای کاش می دانستی...

 

اگر می دانستی که چقدر دوستت دارم

همه چیز را فدایم می کردی

همه آن چیز ها که یک عمر بخاطرش رنج کشیده ای

و سال ها برایش گریسته ای

 

اگر می دانستی که چقدر دوستت دارم

همه آن چیز ها که در بندت کشیده رها می کردی

غرورت را ... 

قلبت را ... 

حرفت را ...

 

اگر می دانستی که چقدر دوستت دارم

دوستم می داشتی

همچون عشق که عاشقانش را دوست می دارد

 

کاش می دانستی که چقدر دوستت دارم

و مرا از این عذاب رها می کردی

ای کاش تمام اینها را می دانستی . . .

 

ای کاش بودی و میدیدی بعدتو ، تلخی طعم سیگارم را به شیرینی طعم آغوش دیگری ترجیح دادم . .
نوشته شده در تاريخ یک شنبه 5 مرداد 1393برچسب:, توسط zohreh |
هیـــــچوقت کســی رو پــس نــزن کــه ,
 
دوستــ♥ ــت داره ... مراقــــــبته ...

و نگرانــــــــــــت میشــه ...!

چـــون یــک روز بیــدار میشـــی و میبینــی ...

مـــــــــاه رو از دســــت دادی ...

وقتــی که داشــتی ســـــــتاره ها رو میشـــمردی ......! 
 
 
ای کاش بودی و میدیدی بعدتو ، تلخی طعم سیگارم را به شیرینی طعم آغوش دیگری ترجیح دادم . .
نوشته شده در تاريخ شنبه 21 تير 1393برچسب:, توسط zohreh |


از قــرص هــــاي ضــد تهــوع کــــاري ساختــه نيــست وقــتي حــالت از هــمه بهم ميخوره
کــمي کنار بــايستــيد اين سري مي خــواهم اين شــعر را بــــالا بــيــاورم....

آنکــه تــا ديــروز ميگفــت:"دوستــت دارم"
در هنــگام هم آغوشي با ديــگــري
بــه او هــم گفــت:"دوستــت دارم"
شــايد اشتبــاه کــرده
يا شــايد مرا دوســت نــداشت....!!!

ای کاش بودی و میدیدی بعدتو ، تلخی طعم سیگارم را به شیرینی طعم آغوش دیگری ترجیح دادم . .
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 10 تير 1393برچسب:, توسط zohreh |

فاجعــــه یعنى…
آنقدر در تو غــرق شـــده ام
که از تلاقـــى نگاهـــم بادیگرى احســـاس خیانــت میـــکنم!!
عشـــق یعنى همین…

ای کاش بودی و میدیدی بعدتو ، تلخی طعم سیگارم را به شیرینی طعم آغوش دیگری ترجیح دادم . .
نوشته شده در تاريخ شنبه 31 خرداد 1393برچسب:, توسط zohreh |

ای کاش بودی و میدیدی بعدتو ، تلخی طعم سیگارم را به شیرینی طعم آغوش دیگری ترجیح دادم . .
نوشته شده در تاريخ شنبه 31 خرداد 1393برچسب:, توسط zohreh |

می لـــــرزم...

 

سرد بود آب پاکــــی که روی دستانم ریخــــتی..!

 

ای کاش بودی و میدیدی بعدتو ، تلخی طعم سیگارم را به شیرینی طعم آغوش دیگری ترجیح دادم . .
نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:, توسط zohreh |

خدایا هیچ تنهایی رو اونقدر تنها نکن که به هر بی لیاقتی بگه: عشقم.....

ای کاش بودی و میدیدی بعدتو ، تلخی طعم سیگارم را به شیرینی طعم آغوش دیگری ترجیح دادم . .
نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:, توسط zohreh |

در آغوش خدا گریستم تا نوازشم کند......

پرسید: فرزندم پس آدمت کو؟؟؟؟

اشک هایم رو پاک کردم و گفتم:در آغوش حوای دیگریست......

ای کاش بودی و میدیدی بعدتو ، تلخی طعم سیگارم را به شیرینی طعم آغوش دیگری ترجیح دادم . .
نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:, توسط zohreh |

دیگه به تو فکر نمیکنم،گناه داره چشم داشتن به مال غریبه ها....

ای کاش بودی و میدیدی بعدتو ، تلخی طعم سیگارم را به شیرینی طعم آغوش دیگری ترجیح دادم . .
نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 7 خرداد 1393برچسب:, توسط zohreh |

دلم اصرار دارد فریاد بزند؛
اما…
من جلوی دهانش را می گیرم،
وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد . . .

ای کاش بودی و میدیدی بعدتو ، تلخی طعم سیگارم را به شیرینی طعم آغوش دیگری ترجیح دادم . .
نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 7 خرداد 1393برچسب:, توسط zohreh |

دَم از بازی حکم میزنی!
دَم از حکم دل میزنی!
پس به زبان “قمار” برایت میگویم!
قمار زندگی را به کسی باختم که “تک” “دل” را با “خشت” برید!
باخت ِ زیبایی بود!
یاد گرفتم به دل ، “دل” نبندم!
یاد گرفتم از روی “دل” حکم نکنم!
دل را باید بُــر زد جایش سنگ ریخت که با خشت تک بــُری نکنند!

ای کاش بودی و میدیدی بعدتو ، تلخی طعم سیگارم را به شیرینی طعم آغوش دیگری ترجیح دادم . .
نوشته شده در تاريخ شنبه 27 ارديبهشت 1393برچسب:, توسط zohreh |

گفته باشم …

من درد میکشم اما تو چشمهایت را ببند،

سخت است بدانم میبینی و بی خیالی …

تویی که روزگاری برایم درمان بودی ..

ای کاش بودی و میدیدی بعدتو ، تلخی طعم سیگارم را به شیرینی طعم آغوش دیگری ترجیح دادم . .
نوشته شده در تاريخ دو شنبه 22 ارديبهشت 1393برچسب:, توسط zohreh |

بزرگترین آرزوم اینه کوچکترین آرزوت باشم.........

ای کاش بودی و میدیدی بعدتو ، تلخی طعم سیگارم را به شیرینی طعم آغوش دیگری ترجیح دادم . .
نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 4 ارديبهشت 1393برچسب:, توسط zohreh |

مگر دستان من چه عیبی دارد؟

که آن را برای دستان تو حرام کردند......

ای کاش بودی و میدیدی بعدتو ، تلخی طعم سیگارم را به شیرینی طعم آغوش دیگری ترجیح دادم . .
نوشته شده در تاريخ یک شنبه 31 فروردين 1393برچسب:, توسط zohreh |

به دنیا آمد تا دختر کسی شود، ازدواج کرد تا همدم کسی شود
بچه دار شد تا مادر کسی شود، برای همه کسی شد
اما خودش بیکس ماند
به سلامتی همه مادرا 

 

مامانه خوبم کجایی؟؟؟؟

پیش خدایی؟؟؟؟

منا تنها گذاشتی رفته پیش خدا این بود رسم مادری؟؟؟

کاش هیچوقت به دنیام نیاورده بودی که حالا بخوام نبودنتا تحمل کنم !!!!!!!!!

8ساله ندیدمت دلم برای آغوشت ، برای صدا کردنت ، برای محبت کردنت،تنگ شده............

اما هیچکس درکم نمیکنه !!!!!!

امروز روز مادره، من برای کی کادو بخرم؟

روز مادرا به کی تبریک بگم ؟

واسه کی ذوق داشته باشم ؟

هرچی دورا برما نگاه میکنم هیچکس دورم نیست!

خیلی تنها موندم هیچ غمخواری ندارم........

خدایا بی کسیما دیدی؟؟؟؟؟

 

مادر تنها کسیه که میتونی براش ناز کنی
سرش داد و بیداد راه بندازی، باهاش قهر کنی!
اما با اینکه تو مقصر بودی بازم با یه بشقاب غذا
با لبخند میاد و میگه: با من قهری با غذا که قهر نیستی . . .

ای کاش بودی و میدیدی بعدتو ، تلخی طعم سیگارم را به شیرینی طعم آغوش دیگری ترجیح دادم . .
نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 28 فروردين 1393برچسب:, توسط zohreh |

معشوقه ای پیدا کرده ام به نام روزگار . . .این روزها مرا درآغوش خویش سخت به بازی گرفته است!

ای کاش بودی و میدیدی بعدتو ، تلخی طعم سیگارم را به شیرینی طعم آغوش دیگری ترجیح دادم . .
نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 28 فروردين 1393برچسب:, توسط zohreh |

راننده تاکسی اسکناس را ازم گرفت و پرسید: 1 نفری؟؟؟مکث کردم و گفتم:خیلی وقته!!

!

ای کاش بودی و میدیدی بعدتو ، تلخی طعم سیگارم را به شیرینی طعم آغوش دیگری ترجیح دادم . .
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 19 فروردين 1393برچسب:, توسط zohreh |
هیچ كلكی در كارنیست! این بازی بطرز شگفت آوری دقیق خواهد بود! البته به شرطی كه تقلب نكنید!

طالع بینی چینی! ..

فقط به دستور العمل عمل نماید و تقلب نكنید، در غیر این صورت نتیجه درست از آب در نخواهد آمد و بعد آرزو خواهید كرد كه ای كاش تقلب نمی كردید!

این حدوداً 3 دقیقه زمان خواهد برد تا شما را دیوانه كند!!

كسی كه این پیام را ارسال كرده گفت كه آرزویش ظرف 10 دقیقه به حقیقت پیوست!!!

این بازی نتیجه خنده دار و در عین حال شگفت انگیزی خواهد داشت!

پیام را یكجا تا پایا ن نخوانید بلكه مرحله به مرحله پیش بروید و عین دستورالعمل انجام دهید!

1- اول از هر چیز اعداد 1 تا 11 را به صورت ستونی یا ردیفی (زیر هم) بر روی كاغذ بنویسید.

2- سپس در جلوی ردیف (ستون) 1 و 2 هر عددی را كه مایلید بنویسید.

3- حال در جلوی ردیف 3 و ردیف 7 نام شخصی را از جنس مخالف بنویسید.

4- نام اشخاصی را كه می شناسید (چه دوست یا اعضای خانواده یا
فامیل) در جلوی ردیفهای 4، 5 و 6 بنویسید.

5- در ردیفهای 8، 9، 10 و 11نام چهار ترانه (آهنگ) را بنویسید (در
جلوی هر ردیف نام یك ترانه)

6- اكنون نهایتا میتوانید یك آرزو كنید!!

و حالا كلید رمز گشایی این بازی:

1- عددی را كه در ردیف 2 نوشته اید مشخص كننده تعداد اشخاصی است كه شما باید در باره این بازی به آنها بگویید!

2- شخصی كه نامش در ردیف 3 قید شده كسی است كه شما عاشقش هستید!!!

3- شخصی كه نامش در ردیف 7 قید شده كسی است كه شما دوستش دارید ولی با هم نمی سازید (یا به تعبیر دیگر عاقبت خوشی نخواهد داشت!)!!!

4-شخص شماره 4 کسی است كه شما بیش از همه به او اهمیت میدهید!

5-شخص شماره 5 کسی است كه شما را بسیار خوب می شناسد.

6-شخصی كه نامش در ردیف 6 قید شده، ستاره بخت (ستاره خوش شانسی) شماست!

7-آهنگ قید شده در ردیف 8 با شخص شماره 3 تطبیق می كند (مرتبط است)!!!

8- آهنگ شماره 9 آهنگی برای شخص شماره 7 است!

9-گ آهنگ شماره 10 آهنگی است كه بیش از همه افكار شما را بازگو می كند!

10- و بالاخره شماره 11 آهنگی است كه می گوید شما در باره زندگی چه احساسی دارید!!!!

واقعا شگفت آور است! نه؟! ولی بنظر می آید كه درست باشه!

این پیام را برای 10 نفر در خلال همان ساعتی كه آنرا میخوانید ارسال كنید.
اگر این كار را انجام دهید، آرزویتان برآورده خواهد شد.

(اگر جواب بازی درست بود کامنت یادتون نره)
 
ای کاش بودی و میدیدی بعدتو ، تلخی طعم سیگارم را به شیرینی طعم آغوش دیگری ترجیح دادم . .
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 19 فروردين 1393برچسب:, توسط zohreh |

به سادگی رفـت ؛ نــه اینکه دوستم نداشت !
   

 نـــــــــه ، فهمید خیییییییلی دوستش دارم !

ای کاش بودی و میدیدی بعدتو ، تلخی طعم سیگارم را به شیرینی طعم آغوش دیگری ترجیح دادم . .
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 19 فروردين 1393برچسب:, توسط zohreh |

خـدایـا یـادتـه ... ؟!

 

دسـتـشـو گـرفـتـم آوردم پـیـشـت ...

 

گـفـتـم : مـن فـقـط ایـنـو مـیـخـوام ...

 

گـفـتـی : ایـن کـمـه ! بـهـتـر از ایـنـو بـرات گـذاشـتـم

 

کـنـار ...

 

پـامـو کـوبـیـدم زمـیـن و گـفـتـم : هـمـیـنـو مـیـخـوام ...


 
 
گـفـتـی : آخـه نـمـیـشـه ! قـول ِ ایـنـو بـه یـکـی دیـگـه
 
 
دادم . . .
 
 
 


ای کاش بودی و میدیدی بعدتو ، تلخی طعم سیگارم را به شیرینی طعم آغوش دیگری ترجیح دادم . .
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 19 فروردين 1393برچسب:, توسط zohreh |
اگر روزی داستانم را نقل کردی بگو:
 
بی کس بود اما کسی رو بی کس نکرد
 
 تنها بود اما کسی رو تنها نذاشت
 
دلشکسته بود اما دلکسی رو نشکست
 
کوه غم بود ولی کسی رو غمگین نکرد 
 
و شاید بد بود ولی بدی کسی رو نخواست…

ای کاش بودی و میدیدی بعدتو ، تلخی طعم سیگارم را به شیرینی طعم آغوش دیگری ترجیح دادم . .
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 19 فروردين 1393برچسب:, توسط zohreh |

دلـَــ م تنـــگ شــده؛
براے عکــس هایـے که پـــــاره کردم و سوزاندمشـــان
بـــراے دفتر خاطراتـَــ م که مدت هاســت دیگر چیزے در آن نمى نویســم
حــــــــــتىٰ براے آدم هاے حســودے که، دورو بـَـرَم میچرخیدند ،
بــراے بیخیالــــے و آرامشــے که دیگر مدت هاست نـــــدارمـش
براے کسے که این روزهـــا عجـــیب نبودنش را حس میکـــنم.
خنده هایـے که دارم فــرامـــــوششـــــان میکـــــنم
و بـــــراے
 خــودم که حالا دیگـــر خیلے عوض شده ام!!

ای کاش بودی و میدیدی بعدتو ، تلخی طعم سیگارم را به شیرینی طعم آغوش دیگری ترجیح دادم . .
نوشته شده در تاريخ شنبه 9 فروردين 1393برچسب:, توسط zohreh |

اگه یکی رو دیدی که وقتی داری رد می شی بر میگرده و نگات میکنه

بدون براش مهمی

اگه یکی رو دیدی که وقتی داری می افتی بر میگرده و با عجله می یاد

 سمت تو بدون براش عزیزی

اگه یکی رو دیدی که وقتی داری می خندی بر میگرده و نگات میکنه بدون

واسش قشنگی

اگه یکی رودیدی که وقتی داری گریه می کنی برمیگرده میاد باهات اشک

 میریزه

بدون دوست داره

اگه یکی رو دیدی که وقتی داری با یه نفر دیگه حرف میزنی ترکت می کنه

بدون عاشقته


اگه یکی رو دیدی که وقتی داری ترکش می کنی فقط سکوت می کنه

 
بدون دیوونته

اگه یکی رو دیدی که از نبودنت داغون شده

بدون  که براش همه چی بودی


اگه یکی رو دیدی که یه روز از بی تو بودن می ناله


بدون که بدون تو می میره


اگه یکی رو دیدی که بعد از رفتنت لباس سفید پوشیده

بدون که بدون تو مرده

اگه یه روز دیدیش که یه گوشه افتاده و یه پارچه سفید روش کشیدن بدون

واسه خاطر تو مرده

ای کاش بودی و میدیدی بعدتو ، تلخی طعم سیگارم را به شیرینی طعم آغوش دیگری ترجیح دادم . .
نوشته شده در تاريخ شنبه 9 فروردين 1393برچسب:, توسط zohreh |

دارم میروم تمام خاطرات با هم بودن را خاک کنم...

ولی نمیدانم کجا...

این خاک ...این زمین لعنتی...

همه تو را به من یادآوری می کنند.

حتی آسمان هم از بس به آن نگاه کرده ای رنگ چشمان تورا گرفته است.

نمی دانم کدام قانون طبیعت نقض شده است....
که زندگیم بر محور تو می چرخد.

 

ای کاش بودی و میدیدی بعدتو ، تلخی طعم سیگارم را به شیرینی طعم آغوش دیگری ترجیح دادم . .

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 8 صفحه بعد

.: Weblog Themes By LoxBlog :.

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن مي باشد.